• YOGA

YOGA

Wat is yoga eingelijk? Yoga is niet zoiets als op je hoofd gaan staan en ook niet naar je navel staren.  Het woord yoga komt uit het Sanskriet en is afgeleid van het woord yui (juk) dat 'eenheid' of 'samen brengen' betekent. Yoga werkt door in het lichaam en de geest en laat je ervaren dat die twee juist één zijn en dat er geen afscheiding is. Yoga gaat om een integraal onderdeel vormen van de totale levenskracht. 


The important thing is not what style of yoga you do, but that you bring yoga into your life.
Together we call down grace and gaze without wavering into the fire of creation.
We find place where love embrace fear and tears taste like faith.
We let our radiance be revealed in laughter and in longing.
We hold the whole of life, sweet grape and bitter healing herbs.
We hold until we over flow and offer back the gifts that we've received.
The vessel never empties.
The growing love between us keeps it filled. Yoga 

Over mijzelf!!