• Ayurveda
  • Ayurveda

Ayurveda

De letterlijke betekenis van het woord ‘Ayurveda’ is de wetenschap van het leven. (Ayu = Leven; Veda = kennis/wetenschap)

Ayurveda is een levenswijze, gebaseerd op concepten en praktijken uit de 5000 jaar oude Veda’s. Het stamt uit de bloeitijd van de Vedische cultuur in India en geldt als het oudste gezondheidssysteem ter wereld. Ayurveda definieert gezondheid als ‘zuiverheid’ van het lichaam, geest en ziel. Het leidt tot het welzijn van het individu en tot het welzijn van het universum.

Volgens Ayurveda dragen mensen vaak een combinatie in zich van verschillende persoonskenmerken (dosha’s). De Ayurveda gaat uit van drie verschillende dosha’s, namelijk: vata, pitta, en kapha. Door de Ayurvedische leef principes te volgen komen de dosha’s in balans en ontstaat er een wisselwerking tussen hun variatie en stabiliteit.